Financiële Verantwoording

Financieel jaarverslag 2017

Stichting Kebebush is opgericht in 2012. Het doel van de stichting is om iets te betekenen voor kansarme kinderen in Ethiopië, door middel van opvang van kinderen in ons huis en een voedsel project op een school.

Wij willen door middel van scholing en dagelijkse verzorging van kinderen zorgen dat zij een betere toekomst krijgen. Het is algemeen bekend dat de basis van en betere toekomst scholing is.  Want zonder scholing is de kans om in de armoede te belanden erg groot. Hiermee neemt ook de levensverwachting af. Wij willen daarom onze kinderen (en uiteindelijk hun kinderen) helpen aan een betere toekomst.

De financiële middelen die hiervoor nodig zijn krijgen wij doormiddel van donaties van een vaste groep donateurs.

Daarnaast ontvangen wij ook diverse donaties via fondsenwerving en incidentele donaties van particuliere en bedrijven die onze stichting een warm hart toedragen. Ook dit jaar hebben wij extra geld mogen ontvangen via 52 druppelchalange van Tessa Olde Riekerink. Naast het betalen van de schoolkosten van Genzab steunt zij ook ons voedselproject op de Lafto school.

Op sportief gebied zijn er diverse mooie acties geweest. Piet Zwetsloot en Germa Wels, beiden vaste donateu van onze stichting, hebben zich dit jaar laten sponsoren. Zij hebben met het lopen van de Nijmeegse 4-daagse weer een mooi bedrag bij elkaar gelopen. De Ren- en Tourvereniging Bollenstreek heeft onze stichting de kans gegeven zich te presenteren tijdens hun jaarlijkse sponsor-fietstocht. Ook deze presentatie en sponsortocht heeft een mooi bedrag voor de stichting opgeleverd.

Van 19 tot en met 28 november hebben Jacqueline Stuifbergen, Marieke Kroon en John Pijpers een bezoek gebrecht aan Ethiopië. Jacqueline en Marieke zetten zich in als bestuurslid en vrijwilliger voor Stichting Kebebush. Een doel van dit bezoek was kennis maken met de projecten van onze stichting in Addis Abeba. Het ander doel was deelname aan het loopevenement de Great Run.

Ook hebben jongeren van de Jozefparochie hun steentje bijgedragen. Tijdens de vastenaktie hebben zij op verschillende manieren geld verzameld.

Een groepje meiden hebben zelf kaarten gemaakt en verkocht.

Leuke initiatieven die er voor zorgen dat wij ons werk in Ethiopië kunnen blijven doen.

Inkomsten

Ook dit jaar mochten wij weer rekenen op onze vaste groep donateurs. De donaties van deze groep mensen heeft een totaalbedrag van €7.541,– opgeleverd. Een stijging van €395,– ten opzichte van vorig jaar.

Er zijn dit jaar weer diverse activiteiten georganiseerd. Door onszelf maar ook door mensen die onze stiching graag willen steunen. Daarnaast zijn er ook eenmalige donaties gedaan door particulieren en bedrijven, verenigingen en stichtingen die onze stichting een warm hart toedragen.

Deze activiteiten en eenmalige donaties hebben een bedrag van €15.037,54 opgeleverd. Ten opzichte van de opbrengsten van vorig jaar betekent dit een daling van €1.975,86.

In totaal hebben wij dit jaar €22.578.54 aan inkomsten binnengekregen. Het totaal aan inkomsten 2017 ten opzichte van 2016 is gedaald met €1.575,86.

In het uitgave overzichtje ziet u uitgave aan tickets staan. Als Anita en John reizen wordt er een gelijk bedrag als donatie overgemaakt door hen. Er wordt gereisd op eigen kosten.

Uiteraard zijn wij blij met alle donaties en giften.

Winst- & Verliesrekening
Uitgaven Inkomsten
Rekening Beschrijving Saldo Rekening Beschrijving Saldo
3000 Huur – €3.000,00 4000 Eenmalige donaties €2.305,00
3120 Maandelijkse onkonsten tehuis Ethiopië – €8.860,00 4100 Vaste donaties €7.541,00
3200 Scholenprojecten Lafto School – €5.550,00 4200 Giften/Rommelmarkt €12.732,54
3130 Tickets Ehiopië – €625,00
3290 Reclame – €270,44
3310 Bankkosten – €187,57
Totaal uitgaven – €18.493,01 Totaal inkomsten €22.578,54
   
  Resultaat
€4.085,53